Home Pełna oferta zajęć
Pełna oferta zajęć

W TYM ROKU SZKOLNYM OFERUJEMY PAŃSTWU:

Naukę języków obcych - język ogólny i specjalistyczny (biznesowy, turystyczny, medyczny, techniczny, logistyczny, prawniczy)

  • angielski 
  • niemiecki
  • hiszpański
  • rosyjski
  • polski dla cudzoziemców


Naukę przedmiotów szkolnych:

  • matematyka
  • geografia
  • NAUKA PISANIA I CZYTANIA, edukacja wczesnoszkolna


Naukę przedmiotów specjalistycznych:

  • rysunek


Korepetycje/ pomoc z przedmiotu i zakresu materiału określonego indywidualnym życzeniem klienta.

Zajęcia indywidualne i w grupach:

  • naukę w grupach od 3 do 5 osób
  • naukę w parach
  • naukę indywidualną


Zajęcia dla różnych grup wiekowych:

  • dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • dla dzieci w wieku szkolnym
  • dla młodzieży
  • dla dorosłych


Zajęcia dla osób prywatnych oraz firm.
Zajęcia w siedzibie centrum, w domu ucznia lub w siedzibie firmy.

Tłumaczenia w w/w językach

Kurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kursy dla maturzystów

FCE/ CAE

Business English

Język obcy specjalistyczny

Język obcy inny niż j. angielski i niemiecki

 

Pełna oferta kursów wraz z cenami znajduje się pod zakładką CENNIK